Pagpupugay kay Kinatawan Crispin “Ka Bel” Beltran

Binasa ni Gabriela Women’s Party Rep. Liza Maza sa huling pagpaparangal kay

Anakpawis Rep. Crispin Beltran sa Mababang Kapulungan

Mayo 28, 2008

Sa plenaryong ito, ating nakasama si Kinatawan Crispin “Ka Bel” Beltran, isang magiting na kinatawan, tunay na lingkod ng mamamayan, tinig ng mga mangggagawa, magsasaka’t mga maralita, lider ng bayan.

Dito’y hindi lamang minsan nating marinig ang kanyang mga talumpati’t pakikipag-debate sa mga usaping malapit sa puso ng masang anakpawis. Mariin siyang tumindig at nakipaglaban, kadalasa’y suot ang kanyang paboritong pulang barong na muli niyang suot sa araw na ito, para sa usapin ng karagdagang sahod, mga benepisyo at karapatang mag-unyon ng mga manggagawa. Nanindigan siya para sa tunay na reporma sa lupa. Paulit-ulit rin niyang ipinahayag ang pangangailangan para sa paninirahan, kalusugan at edukasyon sa mga maralita.

Si Ka Bel, bilang representante ng partido Anakpawis ang nasa likod ng mahigit 130 resolusyon at panukalang batas na naihapag noong ika-13 Kongreso. Pinakamataas sa kasaysayan.

Naaalala ko nang kami ay unang maupo sa Kongreso bilang kinatawan ng Bayan Muna noong 2001, madalas sabihin ng marami na kami na nanggagaling sa mga kaliwa at militante, kami nila Ka Satur at Ka Bel, ay mga grim and determined. Totoong kami ay mga determined pagdating sa mga prinsipyo’t pagtataguyod sa interes ng mga manggagawa, magsasaka, mga kababaihan, kabataan, muslim at katutubo, pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon kami ay grim.

Naaalala ko pa noon hindi lang minsan kami ay ay nagbibiruan at siya’y bumubulong sa akin, pinupuna ang iba’t ibang mga kasuotan ng mga kongresista. Aniya, “Tingnan mo yung isang yun, mukhang mamahalin ang damit, hindi naman marunong magdala.” Minsan rin nama’y tinanong niya sa akin, “Ikaw ba, saan mo ba binili ang damit na yan?” At sasabihin ko naman, “Ka Bel, diyan lang sa ukay-ukay.”

Sa maraming pagkakataon, mula nang siya’y mahalal na kinatawan ng Bayan Muna noong 2001 at ng Anakpawis noong halalang 2004 at 2007, walang pag-aatubili si Ka Bel sa kanyang pagbatikos sa mga patakaran ng kasalukuyang pamahalaan, sa paglalantad ng mga anomalya at nitong huli, ang tangkang panunuhol sa kanya habang ang Kongreso’y abala sa reklamong impeachment laban kay Pangulong Arroyo.

Marahil hindi na rin kailangang sabihin pa at alam naman nating lahat na ang mahigit isang taon niyang pagkakapiit sa Heart Center, ang mga gawa-gawang kaso ng rebelyon at maging ang mga kaso ng pagpaslang at pagdukot sa mga lider at kasapi ng kanyang kinakatawang partido, ang partido Anakpawis, ay hindi naging dahilan para si Ka Bel ay tumahimik, panghinaan ng loob o matakot.

At bakit nga naman, gayong si Ka Bel—ang kanyang pagkatao’t paninindigan ay pinanday ng kahirapan, pinanday ng pakikibaka laban sa karahasan ng panunupil sa kilusang paggawa at sa panggigipit ng batas militar.

Na tayo’y lisanin ni Ka Bel sa pamamaraang di umano’y taliwas sa kanyang kagustuhan—ang mabuwal sa gitna ng laban at protesta—ay hindi kailanman magiging dahilan para sa panghihinayang. Kalakhan ng 75 taon ng kanyang buhay ay inilaan sa puspusang paglilingkod at pagsasabuhay ng kanyang mga prinspyo’t paninindigan.

Sa paggawaan man o sa lansangan, sa loob at labas ng kongreso, sa loob at labas ng bansa, itingi ni Ka Bel, isinigaw at ipinaglaban ni Ka Bel ang mithiin ng uring manggagawa at anakpawis, para sa pambansang kalayaan, tunay na demokrasya, pangmatagalang kapayapaan, hustisya at kaginhawaan para sa anakpawis.

Maging ang Inter Parliamentary Union ay kinilala ang kontribusyon ni Ka Bel. Anila sa sulat na ipinadala sa Kongresong ito:

Mr. Beltran was a member of parliament who was fully aware of the important task he had as a representative of the people, in particular, the vulnerable and poor in the society who had elected him. He embraced his task with his characteristic energy and courage. With his passing the parliament of the Philippines has lost an outstanding and exemplary member.

Isang karangalan para sa mababang kapulungan ang magkaroon ng isang kinatawang katulad ni Kinatawan Crispin Beltran. Isang karangalan ang makilala, makasama at makatrabaho ang isang katulad mo, Kasamang Crispin “Ka Bel” Beltran.

Sampu ng aking kasamahan sa partido ng kababaihan, ang Gabriela Women’s Party, sa iyong paglisan, ang aming sambit, “Tuloy ang Laban!”

For Reference: Rep. Liza Maza 0920-9134540, Jang Monte (Public Information Officer) 0917-4049119

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s